RESPONSABLE DEL LLOC WEB

En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l'entitat titular d'aquesta web https: //www.cafecostadoro.com/ca/
Titular: CAFFE COSTADORO BARCELONA
Domicili social: 08907 - L'Hospitalet de Llobregat, c / Passatge Can Politic 17, 7è 2a.
Correu electrònic: info@costadoro.com.es

CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ

1. LIMITACIONS D'ÚS.
L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre algun. Els usuaris hauran d'utilitzar la informació continguda en aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de CAFFE COSTADORO BARCELONA o tercers.
L'usuari no realitzarà a través dels serveis que posa a la seva disposició CAFFE COSTADORO BARCELONA cap acció que causi dany o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar total o parcialment la present web.
En cap cas CAFFE COSTADORO BARCELONA serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que aquest ús pugui originar.

2. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.
CAFFE COSTADORO BARCELONA no garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables en tot moment. CAFFE COSTADORO BARCELONA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.
En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CAFFE COSTADORO BARCELONA té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com a reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de la qual cosa procurarà posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies li ho permetin.
D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.
La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.
Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc web pertanyen a CAFFE COSTADORO BARCELONA, excepte aquells d'empreses amb les que hagi signat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de CAFFE COSTADORO BARCELONA, sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a cita.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats. Queda expressament prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit de CAFFE COSTADORO BARCELONA Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

4. ENLLAÇOS HIPERTEXTUALS.
Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i el present lloc web. En relació amb els enllaços inclosos en el present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per CAFFE COSTADORO BARCELONA, aquesta empresa manifesta que no exerceix cap control sobre aquests llocs, ni és responsable del contingut dels mateixos.
Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

5. ALTRES CONDICIONS
Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i CAFFE COSTADORO BARCELONA es regiran per la legislació espanyola.
La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.

6. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE.
El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d'aplicación.Para la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L'usuari, en virtut de l'acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués corresponderle.En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l'usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats de Barcelona.